천주교 서울대교구 사회사목국 이주사목위원회 MIGRANT PASTORAL COMMISSION

문의하기 오시는길 사이트맵

국가별 공동체 Communites

베트남 공동체

Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, dòng Saledieng Don Bosco, được sai đến Hàn Quốc, đã dâng thánh lễ Chủ Nhật cùng với Cộng Đoàn Việt Nam tại tầng 3 tòa nhà Mục Vụ Lao Động vào ngày 19 tháng 4 năm 2003, và cũng từ ngày này Cộng Đoàn Việt Nam thuộc Ủy Ban Mục Vụ Di Dân – Tổng Giáo Phận Seoul chính thức được thành lập. Ngày 13 tháng 5 năm 2007 Cộng Đoàn Việt Nam chuyển đến sinh hoạt độc lập tại tầng 4 & 5 tòa nhà số 135-2 Bomun dong, ngay tại ngã tư ga Bomun (đường tàu số 6) nên thường được gọi là Cộng Đoàn Bomun.

Thành phần tham gia vào sinh hoạt của Cộng Đoàn chủ yếu là di dân lao động, du học sinh, di dân kết hôn, và được chia thành 6 nhóm theo khu vực hoặc giáo phận ở Việt Nam.

Hàng tuần có thánh lễ Chủ Nhật vào lúc 12 giờ, và thánh lễ vào tối thứ Tư lúc 20 giờ 30. Ngoài ra còn có các lớp Giáo lý Tân tòng, Thêm sức, Giáo lý Hôn nhân và cử hành các bí tích khác như Rửa tội, Thêm sức, Hôn phối.

Danh sách các linh mục tuyên úy
1. Giuse Phạm Thanh Bình, dòng Saledieng Don Bosco (SDB), từ 04/2003 – 12/2009
2. Giuse Trần Trường Thọ, dòng Saledieng Don Bosco (SDB), từ 12/2009 – 05/2011
3.Phê rô Nguyễn Cao Sâm, dòng Ngôi Lời (SVD) từ 05/2011 – 11/2015
4.Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hảo, dòng Ngôi Lời (SVD) từ 11/2015 đến hiện nay

Địa chỉ Liên Lạc
Văn phòng   Bomunro 95, Seongbuk-gu, Seoul (tầng 4) Điện thoại (02) 928-2049, 924-2706, 924-2707
Giờ làm việc Ngày thường: 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Chủ Nhật: 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều
Thứ Bảy: không làm việc
Nhà thờ Địa chỉ Bomunro 113, Seongbukgu, Seoul (tầng 4)
Đường tàu số 6, xuống ga Bomun, ra cổng số 7 hoặc số 8
Giờ lễ Chủ Nhật: 12 giờ trưa (trước thánh lễ có giải tội)
Thứ Tư: 8 giờ 30 tối
* Lưu ý: Các nhu cầu về thánh lễ tại gia, lãnh nhận bí tích, giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân, hay những nhu cầu khác, xin liên hệ trực tiếp với cha tuyên úy.